Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Nissewaard leert!

De steeds sneller elkaar opvolgende maatschappelijke ontwikkelingen vragen een andere rol van de overheid. Dit zien wij bijvoorbeeld terug bij belangrijke ontwikkelthema’s in de organisatie zoals de Omgevingswet en Thuis in de Wijk. Van een sturende overheid ontwikkelen we ons naar een organisatie die mogelijk maakt, waarbij samenspraak, inspraak, meedenken en meedoen centraal staan. Het vraagt van ons als gemeente om nieuwe regels en procedures, maar vooral om een verandering van gedrag, verhoudingen en werkwijzen.

We willen transformeren naar een adaptieve en flexibele organisatie. We willen als organisatie en als medewerker klantgericht, transparant en toegankelijk zijn, inwoners centraal stellen, samenwerken met partners en resultaten boeken. We kunnen kritisch naar onze eigen werkwijze kijken en bedenken oplossingen die leiden tot verbetering. We werken samen, luisteren, zijn flexibel, geven en krijgen vertrouwen. We nemen ook zelf verantwoordelijkheid voor het verbeteren van onze manier van werken. Ons doel is de klant beter te bedienen en ervoor te zorgen dat hij meer verantwoordelijkheid krijgt en neemt. Processen lopen efficiënter en leren en innoveren zijn ‘gewoon’ in de organisatie. We hebben meer plezier in ons werk, tevreden klanten en regie op het proces als resultaat.

Vanuit de bedrijfsvoering wordt het, middels integrale advisering, mogelijk gemaakt dat het werken in onze organisatie prettig en efficiënt is.