Begroting 2019

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Kernboodschap Duurzaam ontwikkelen en wonen

Nissewaard wil niet alleen nu, maar ook naar de toekomst toe een aantrekkelijke en vitale woon- en werkgemeente zijn. Dit betekent dat wij inspelen op grote ontwikkelingen zoals veranderingen in ons klimaat, grotere diversiteit in woon- en leefwensen en transitie naar duurzame energie en circulariteit. Naast deze ontwikkelingen die op ons afkomen, is het ook van belang om rekening te houden met de ligging van onze gemeente en de ontstaansgeschiedenis. Dit is van invloed op de keuzes bij thema's als bereikbaarheid, wonen en invulling en gebruik van onze ruimte. Hieraan willen we de komende jaren invulling geven met onze inwoners, ondernemers en andere partners.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000, '-' = voordeelRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Baten-26.400-7.689-23.426-21.376-11.660-11.283
Lasten30.2468.44526.21125.10015.42115.043
Mutaties reserves1671.299913-14-14-14
Totaal programma4.0122.0553.6993.7103.7483.746

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 27.219

9,6 %

Baten

€ 23.521

8,3 %