Begroting 2019

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

In de programma's zijn de inhoudelijke ambities vertaald in concrete doelstellingen. In deze samenvatting worden de financiën op hoofdlijnen toegelicht. Het meerjarenbeeld wordt geactualiseerd en toegelicht. Tevens zal een actueel beeld van de algemene reserve en de risico's worden weergegeven. Tot slot zal een actueel beeld van de investeringen worden gegeven voor 2019 en verder, alsook een geprognosticeerde balans.