Begroting 2019

Begroting in één oogopslag

Begroting in één oogopslag

De 'begroting in één oogopslag' is toegevoegd na de behandeling van de begroting 2019-2022 door de gemeenteraad op 7 november 2018: Begroting in één oogopslag.