Begroting 2019

Bestuur en dienstverlening

Kernboodschap Bestuur en dienstverlening

Wij willen samen keuzes maken en nieuwe wegen inslaan om Nissewaard verder vooruit te brengen. Samen betekent als college en raad met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere partners, ondernemers, andere gemeenten en besturen. Onze prioriteit ligt daarbij op het daadwerkelijk realiseren; het realiseren van de goede dingen, met een duidelijke focus en op een slimme manier. Wij geven ruimte aan initiatieven, faciliteren waar nodig en nemen belemmeringen weg waar dat moet. Wij zijn toegankelijk en communiceren zodanig dat iedereen het snapt.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000, '-' = voordeelRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Baten-1.910-1.587-1.097-982-1.002-1.002
Lasten5.0626.2565.6875.5925.6045.601
Mutaties reserves-31-375-173-10-30
Totaal programma3.1214.2944.4174.6014.5994.599

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.687

2,0 %

Baten

€ 1.270

0,4 %