Begroting 2019

Investeringen

Het BBV bepaalt dat bij de raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe beleid afzonderlijk aandacht moet worden besteed aan de investeringen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Daarbij wordt onder investeringen met een economisch nut verstaan alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. De enige uitzondering hierop vormen de investeringen in kunstvoorwerpen van cultuurhistorische waarde.

Jaar/boekwaarde

1-jan-19

Investeringen met een economisch nut

€ 287.950

Investeringen met een maatschappelijk nut

€ 19.552

Totaal

€ 307.502

Meerjareninvesteringsschema

Omschrijving

Investeringsjaar

2019

2020

2021

2022

HVS - veld 1

337.110

HVS - veld 2

338.198

JC Westdijk - trapveldje

60.300

LTC Spijkenisse - veld 1 t/m 10 renovatie toplaag

308.975

SCO '63 - veld 1 kunstgras

300.000

Spark - middenterrein

Spark - rondbaan

150.000

VV Hekelingen - veld 4 renovatie toplaag

69.550

VV Spijkenisse - veld 1 renovatie toplaag

74.104

Installaties parkeergarages  3 jaar

Installaties parkeergarages  4 jaar

Installaties parkeergarages  12 jaar

Installaties parkeergarages  3 jaar

Installaties parkeergarages  8 jaar

53.100

Installaties parkeergarages  3 jaar

108.001

Installaties parkeergarages  5 jaar

23.750

Installaties parkeergarages  10 jaar

264.450

AV burgerzaal

40.000

Wijkcentra inventaris

89.419

BHV/ EHBO AED's diverse locaties

30.000

Stadhuis raambekleding/ zonwering (folie nieuw)

40.000

Stadhuis elektronische beveiliging camera's

20.000

LTC de Hartel - veld 1 t/m 6 renovatie toplaag

96.000

Olympic handbal - veld 1 renovatie toplaag

26.000

Olympic handbal - veld 2 renovatie toplaag

26.000

(KVOS) Olympic korfbal - veld 1 renovatie toplaag

57.000

(KVOS) Olympic korfbal - veld 2 renovatie toplaag

57.000

SC Botlek - veld 1 kunstgras

300.000

SCO '63 - veld 2 renovatie toplaag

25.000

SCO '63 - veld 4 renovatie toplaag

26.000

VV Hekelingen - veld 6 renovatie toplaag

26.000

VV Spijkenisse - veld 4 renovatie toplaag

15.000

Truckparking

Stadhuis raambekleding/ zonwering

360.000

PRC Delta wielerbaan - renovatie toplaag

90.000

Renovatie buitensportmateriaal

40.000

SC Botlek - veld 2 renovatie toplaag

26.000

SC Botlek - veld 3 renovatie toplaag

26.000

SCO '63 - veld 3 renovatie toplaag

25.000

VV Hekelingen - veld 1 renovatie toplaag

33.000

VV Spijkenisse - veld 5 renovatie toplaag

15.000

Parkeerautomaten overig

Diverse investeringen Accommodaties

4.591.480

Renovatie schoolgebouwen

1.700.000

werkplekinrichting

300.000

HSV Spikes - veld 1 renovatie toplaag

33.000

HSV Spikes - veld 2 renovatie toplaag

13.000

VV Hekelingen - veld 2 kunstgras

300.000

Installaties parkeergarages  3 jaar

30.550

Installaties parkeergarages  10 jaar

626.154

Parkeerautomaten (53 stuks)

530.041

werkplekinrichting

300.000

AV Fractiekamers + vergaderkamers

25.000

Restaurant keukeninrichting

40.000

Vrijverval riolering 2019

1.090.057

Vrijverval riolering 2020

1.097.983

Vrijverval riolering 2021

1.186.559

Vrijverval riolering 2022

1.199.547

Piccolopad

34.850

Duprepad - Rousselpad

34.850

Brug Trompetpad

56.555

Brug Cypressenstraat

101.900

Brug Goudenregenplein

56.555

Verhardingen

Vondelsingel

2.508.261

Oranjelaan

197.978

1.649.917

Groen

Vondelsingel

129.203

Oranjelaan

95.182

Openbare verlichting

Vondelsingel

57.058

Oranjelaan

50.000

Begraven

Grafdelfmachine BOKI

101.900

Verkeersregelinstallaties

Automaten en lantaarns

96.805

Skatepark Groenewoud

125.000

Besturing trekkenwand Theater

25.000

Totaal:

6.178.844

2.459.866

5.632.859

7.688.772

Te autoriseren krediet:

6.178.844