Begroting 2019

Ondernemen en ontspannen

Kernboodschap Ondernemen en ontspannen

Met dit programma dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Nissewaard als een aantrekkelijke gemeente met een hoog voorzieningenniveau waar het goed wonen, werken, ontspannen en recreëren is. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en regiogemeenten versterken en behouden we werkgelegenheid en bedrijvigheid en bereiden we ons voor op nieuwe manieren van produceren, consumeren en opleiden waarin duurzaamheid, vergroening, digitalisering, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang leren centraal staan.
Daarnaast benutten we onze sterke punten, zoals de unieke ligging en de kwaliteiten van ons landschap, ons cultureel erfgoed en gevarieerde verenigingsleven. Dit alles vormt een divers en uitdagend aanbod voor ontspanning, dat tegelijkertijd kansen biedt voor ontplooiing en participatie in de samenleving.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000, '-' = voordeelRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Baten-2.849-3.149-2.817-2.817-2.817-2.817
Lasten11.18211.71511.45211.44911.44811.446
Mutaties reserves-529-409-35000
Totaal programma7.8048.1588.6008.6328.6318.629

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 11.452

4,1 %

Baten

€ 2.852

1,0 %