Begroting 2019

Leren, participeren en ondersteunen

Kernboodschap Leren, participeren en ondersteunen

Iedereen doet zo goed mogelijk mee in Nissewaard. Dat is de ambitie van dit programma.  De meeste mensen kunnen en doen dit. Inwoners die hier moeite mee hebben, geven wij een steuntje in de rug. We willen bereiken dat kinderen gezond, kansrijk en veilig opgroeien, zodat ze hun plek vinden in de samenleving. Ook willen we dat inwoners voor zichzelf en hun directe sociale omgeving zorgen. Dat doen we door voorzieningen dichtbij hun leefomgeving in te richten en er zo vroeg mogelijk bij te zijn, om problemen te voorkomen. Voor kwetsbare inwoners zorgen we dat de beschikbare ondersteuning zo licht is als het kan en zo zwaar als nodig. Door inwoners te activeren om zelf te zoeken naar oplossingen, wordt hun eigen inbreng in de wijk zichtbaar.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000, '-' = voordeelRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Baten-42.044-40.816-39.687-39.379-39.074-38.771
Lasten132.121139.749137.805136.480136.037136.523
Mutaties reserves683-7.605-2.981-892-9-9
Totaal programma90.76091.32895.13696.20996.95597.743

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 137.805

48,8 %

Baten

€ 42.668

15,1 %