Begroting 2019

Financiering

Terugblik

Terugblik

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. De groei van het bruto binnenlands product (BBP) is in het eerste kwartaal van 2018 teruggevallen tot 0,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze terugval komt door de uitvoer en is naar verwachting van tijdelijke aard. Gezien het afnemende producentenvertrouwen is het wel aannemelijk dat de piek van de economische groei achter ons ligt. Het Centraal Planbureau verwacht dat de economische groei voor 2018 2,9% bedraagt. Voor 2019 wordt een groei van 2,7% voorzien. Dit is een kleinere groei dan de stijging van 3,2% in 2017. De economische groei van Nederland is hoog ten opzichte van de andere Europese landen. Een dreigende escalatie van de wereldwijde handelsoorlog kan een rem zijn op de economische groei.
De werkloosheidscijfers blijven dalen. Ook voor 2019 wordt nog een daling van het aantal werklozen voorzien. Dit zorgt wel voor een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Steeds meer vacatures blijven onvervuld.

Het saldo van de EMU-schuld daalt de komende jaren verder van 56,6% van het BBP tot 49,0% van het BBP in 2019.
Voor 2018 en 2019 voorspelt het Centraal Planbureau ook een groei van de koopkracht. In 2018 wordt 0,6% stijging verwacht, voor 2019 1,6%.
De inflatie stijgt ook. In 2018 zal de prijsstijging 1,5% bedragen. Voor 2019 wordt 2,3% inflatie verwacht.

De kapitaalrente laat op dit moment nog geen stijging zien ten opzichte van de vorige periode. Omdat de Europese Centrale Bank heeft aangekondigd het opkoopprogramma voor obligaties te beëindigen wordt voor 2019 en verder wel een rentestijging verwacht. Vooralsnog is de rente op de geldmarkt (< 1 jaar) voor de gemeente nog negatief.